Kontakt

Kontaktuppgifter


Karta


Mårdsjöns IF

Styrelsen:

Ordförande - Andreas Lindkvist

070-333 90 33


Vice Ordförande - Christoffer Backström

070-277 03 05


SekreterareChristoffer Backström

070-277 03 05


Kassör - Wenfrid Löjdahl

072-729 19 00


Ledamot - Margareta Rolandsson

070-218 32 43


Ledamot - Stefan Ling

070-654 66 62


Suppleant - Bodil Johansson

Suppleant - Jan Nilsson